Utvikling av forretningssystemer

For å opprettholde en lønnsom virksomhet i et moderne samfunn er det nødvendig å benytte programvare. Ofte er det en antall ulike løsninger involvert i samme virksomhet. Her der noen spørsmål:

  • Har du de verktøyene du behøver med de løsningene som er valgt?
  • Er dagens løsninger tett integrerte?
  • Flyter informasjonen gjennom virksomheten?

God informasjonsflyt er nøkkelen til effektivitet. Med relevant informasjon tilgjengelig gjennom alle prosesser er du uslåelig. Da er du i stand til å ta de rette beslutningene.

Voit utvikler programvare som understøtter informasjonsflyten i virksomheten.

Når de valgte løsningene når sitt smertepunkt lager vi krykker. Når prosessen er utenfor allfarvei bygger vi skinner. Finner du ikke et verktøy som passer, lager vi det for deg. Men vi tror ikke alt handler om å finne opp hjulet på nytt.

La oss se på situasjonen sammen.

IKT-ansvarlig til leie

IKT-ansvarlig er den rollen som har ansvaret for å ivareta de daglige behovene informasjons- og kommunikasjonsteknologi bringer med seg til en virksomhet:

  • Drift og vedlikehold
  • Support/brukerstøtte
  • Innkjøp og prosjektstyring
  • Strategi og rådgiving
  • Planlegging og budsjettering
  • Bistand til prosess- og forretningsutvikling

Hvem ivaretar denne rollen i din bedrift?

Voit tilbyr IKT-ansvarlig med en fast avtale og høy tilgjengelighet. Vi trer inn på linje med en kollega og ser på behovene som om det er vårt problem.