IKT-ansvarlig til leie

IKT-ansvarlig er den rollen som har ansvaret for å ivareta de daglige behovene informasjons- og kommunikasjonsteknologi bringer med seg til en virksomhet: Drift og vedlikehold Support/brukerstøtte Innkjøp og prosjektstyring Strategi og rådgiving Planlegging og budsjettering …