Voit

Datasikkerhet

For alle typer virksomhet i det private og det offentlige er datasikkerhet helt fundamentalt. Alle er avhengige av datasikkerhet for å ivareta sin integritet, beskytte persondata for kunder og ansatte, sikre produksjonsdata og for å oppnå lønnsomhet. Dårlig eller manglende datasikkerhet innebærer større risiko for indentitetstyveri, datainnbrudd, industrispionasje, skade på produksjonsutstyr, stans i produksjonen og så videre.

Voit legger til rette for at din virksomhet skal drives trygt og upåvirket av fremmede elementer. Det innebærer at vi tar med oss datasikkerhet som en integrert del av vårt arbeid. Vi ser på det store bildet for å kartlegge hva som kan skje, og graver oss ned i detaljene for å legge til rette for en sikker hverdag.

Datasikkerhet behøver ikke være komplisert og fordyrende. Det enkle er ofte det beste, og mange ganger er det sikrere alternativet også billigere! Vi er eksperter på å finne enkle alternativer.

I dagens teknologidrevne verden er datasikkerhet en dyd av nødvendighet og et løpende arbeid. Behovet for å være i forkant med god datasikkerhet øker i takt med økt bruk av teknologi.

Snakk med oss, vi tar ansvar for din datasikkerhet, dataintegritet i produksjonen og gode backuprutiner.

%d bloggere liker dette: