IKT-ansvarlig til leie

IKT-ansvarlig er den rollen som har ansvaret for å ivareta de daglige behovene informasjons- og kommunikasjonsteknologi bringer med seg til en virksomhet:

  • Drift og vedlikehold
  • Support/brukerstøtte
  • Innkjøp og prosjektstyring
  • Strategi og rådgiving
  • Planlegging og budsjettering
  • Bistand til prosess- og forretningsutvikling

Hvem ivaretar denne rollen i din bedrift?

Voit tilbyr IKT-ansvarlig med en fast avtale og høy tilgjengelighet. Vi trer inn på linje med en kollega og ser på behovene som om det er vårt problem.